SunKeeper

48 tekstów – auto­rem jest Sun­Keeper.

Ludzkość ma zim­ne ręce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2016, 02:09

Ducho­wość przek­racza gra­nice subiektywności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 lutego 2016, 02:37

Szczęście uk­ry­wa się za plecami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2016, 05:35

Gdy świat sta­je wokół Ciebie, zwolnij. 

myśl • 3 lutego 2016, 01:38

Nie mar­tw się życiem w chwi­li śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2016, 20:13

Mniej wy­jaśniania, więcej ściemniania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 czerwca 2015, 19:31

Słowa są wyz­wa­niem dla pionowych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2015, 16:35

Gdy ser­ce bi­je szyb­ciej, nie przyspieszaj. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2015, 06:15

Dy­nami­ka się nie starzeje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 listopada 2014, 19:00

Przyk­ry­te ma kształt. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2014, 04:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SunKeeper

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

27 lutego 2016, 02:10SunKeeper wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

22 lutego 2016, 03:05SunKeeper sko­men­to­wał tek­st Będąc ciągle w ruchu [...]

22 lutego 2016, 02:30SunKeeper wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

20 lutego 2016, 11:54aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Szczęście uk­ry­wa się za [...]

20 lutego 2016, 05:35SunKeeper do­dał no­wy tek­st Szczęście uk­ry­wa się za [...]

20 lutego 2016, 05:22SunKeeper wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

3 lutego 2016, 01:38SunKeeper do­dał no­wy tek­st Gdy świat sta­je wokół [...]

25 stycznia 2016, 00:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się życiem [...]

24 stycznia 2016, 20:39IKON sko­men­to­wał tek­st Nie mar­tw się życiem [...]

24 stycznia 2016, 20:13SunKeeper do­dał no­wy tek­st Nie mar­tw się życiem [...]